W lipcu 2020 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, którym uniewinniono Klienta Kancelarii od trzech z czterech zarzucanych mu czynów, zaś w przedmiocie jednego (czwartego) z czynów postępowanie zostało umorzone.

Adwokat Katarzyna Raczkowska skutecznie wybroniła Klienta przed zarzutami m.in. znęcania się.

Sądy Obu Instancji podzieliły też w całości stanowisko Kancelarii, zaprezentowane już we wniosku o umorzenie postępowania, złożonym przed rozpoczęciem przewodu sądowego, iż jeden z czynów przedawnił się.

Wyrok jest prawomocny.

Odwiedź i polub nas na FB:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *