Maj 2020 – Sukces Kancelarii w ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

W ostatnich latach adwokat Katarzyna Raczkowska wielokrotnie prowadziła sprawy o rozwód, które udawało się zakończyć sprawnie i w czasie satysfakcjonującym dla Mocodawcy.

Pojawiały się przy tym zagadnienia związane z ewentualną możliwością, aby Sąd ustalił, że wspólny majątek małżonków przestał istnieć wcześniej, niż od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego. Jest to wyjątek od reguły, jednak na wyraźne żądanie, Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wniesienia pozwu, biorąc pod uwagę jedynie ważne powody (np. jeżeli małżonkowie żyli w faktycznej separacji, która uniemożliwiała im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym). Co istotne należy pamiętać, iż niedopuszczalne jest dochodzenie jednym pozwem żądania orzeczenia rozwodu oraz zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną ma też chronić interesy rodziny przed niewłaściwymi zachowaniami drugiego małżonka np.: zaciąganiem i niespłacaniem zobowiązań, niszczeniem majątku, a także skutkami ewentualnych uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard).

Praktyka orzecznicza wskazuje, że ważne powody, o których mówią przepisy prawa nie są jednolicie rozumiane.

W sprawie niniejszej, adwokat w sposób właściwy przedstawił – sądom (I i II instancji) apelacji katowickiej – argumenty, które znalazły oparcie w zgromadzonych dowodach. Tym samym Sądy obu instancji potwierdziły zasadność żądania ustalenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Odwiedź i polub nas na FB:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.