Rozwód i związane z nim postępowanie sądowe jest zwykle bardzo niemiłym przeżyciem dla każdego z małżonków. Niestety jest to konieczne rozwiązanie w przypadku, gdy małżonkowie bądź jeden z nich stwierdzą, że nie chcą już dalej trwać w małżeństwie. Rozwód wiąże się z określoną procedurą sądową i przesłankami, które opisze w artykule.

Rozwód – początek procedury

Rozwód musi zostać zainicjowany poprzez wniesienie pozwu o rozwód do sądu. Zgodnie z prawem sądem właściwym dla spraw małżeńskich, czyli także rozwodu małżonków jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, w przypadku, gdy choć jedno z nich ma jeszcze w tym okręgu miejsce zamieszkania lub pobytu. Jeżeli żadne z nich nie mieszka już w okręgu to właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. A jeżeli tego nie da się ustalić to sąd miejsca zamieszkania powoda.

Należy pamiętać, że w sprawie o rozwód niedopuszczalne jest powództwo wzajemne. Oznacza to, ze strona, która otrzymała pozew rozwodowy nie ma możliwości złożenia swojego pozwu. Jest uprawniona jedynie do złożenia do sądu odpowiedzi na pozew.

Rozwód – opłata od pozwu

Przy wnoszeniu pozwu należy pamiętać o uiszczeniu opłaty sądowej od pozwu, która obecnie wynosi 600 zł. Jeżeli nie stać nas na wniesienie takiej opłaty możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie od poniesienia kosztów opłaty sądowej. Konieczne jest uzasadnienie takiego wniosku poprzez złożenie przez stronę oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść takich kosztów bez poważnego uszczerbku finansowego dla siebie i swojej rodziny.

Rozwód – początek postępowania

Po spełnieniu wymagań formalnych pozew trafia do strony pozwanej, która może skorzystać z uprawnienia do sporządzenia odpowiedzi na pozew. Po zapoznaniu się z odpowiedzią na pozew lub bez niej sąd wzywa strony na rozprawę i wyznacza pierwsze posiedzenie sądu. W trakcie procedury przeprowadzane jest postępowanie dowodowe. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem postępowania konieczne jest zgromadzenie określonych dowodów jeżeli chcemy udowodnić winę naszego małżonka.

Rozwód – przesłanki wymagane do orzeczenia rozwodu

Zgodnie z przepisami sąd orzeka rozwód, jeżeli uzna, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Są to dwie pozytywne przesłanki, które muszą być razem spełnione by sąd orzekł rozwód. Czy są obie przesłanki?

Zupełny rozkład pożycia oznacza zanik więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej, a także gospodarczej. Trwały rozkład oznacza, że doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Oprócz tego należy pamiętać, że przepisy zawierają również trzy negatywne samoistne przesłanki rozwodu. Oznacza to, że w przypadku, gdy spełnimy pozytywne przesłanki rozwodu sąd nie orzeknie rozwodu ze względu na przesłanki negatywne. Do nich należą trzy sytuacje.

  1. Wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.
  2. Orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
  3. Orzeczenia rozwodu żąda małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Odwiedź i polub nas na FB:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *