Zgodnie z moim „drogowskazem” zawartym w słowach ślubowania (art. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze):

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”, każdy z adwokatów (łącznie z moją skromną osobą) gwarantuje pomoc fachową i kompleksową.

Odwiedź i polub nas na FB: