Prawo pracy jest dziedziną, z którą trudno się nie zetknąć. Większość z nas jest bowiem pracownikami lub pracodawcami, zobowiązanymi do przestrzegania jego zapisów. W ostatnim czasie prawo pracy podlega dynamicznym zmianom, w których wielu osobom niełatwo się odnaleźć, a jego nieznajomość może powodować poważne konsekwencje dla każdej ze stron stosunku pracy.

Kancelaria Adwokacka zapewnia pomoc i doradztwo zarówno pracownikom jak i pracodawcom, w szczególności:

  • bieżących zagadnieniach związanych z m.in. nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków pracy i płacy, przejściem praw autorskich do utworów pracowników,
  • doradztwa podczas sporządzania umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów managerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
  • sporządzania i weryfikacji umów, regulaminów, układów zbiorowych i innych dokumentów,
  • reprezentowania w postępowaniach przed sądami pracy,