Prawo gospodarcze i handlowe

Przykładowy zakres spraw prowadzonych przez kancelarię:

  • pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego ;
  • rejestracja podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłaszanie zmian w rejestrze;
  • sporządzanie projektów aktów stanowiących spółek;
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych;
  • reprezentowanie przedsiębiorców w negocjowaniu warunków i zawieraniu umów w obrocie gospodarczym;
  • przekształcanie, łączenie, podział i likwidacja spółek prawa handlowego;
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
  • tworzenie regulaminów organów spółek;
  • doradztwo w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.