Przykładowy zakres spraw prowadzonych przez kancelarię:

  • zniesienie współwłasności
  • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości
  • przywrócenie utraconego posiadania
  • ochrona dóbr osobistych
  • sprawy o zapłatę
  • reprezentacja w sprawach sądowych wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych
  • sporządzenie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia