Zapraszam do swojej kancelarii, gdzie w oparciu o przedstawione przez Państwa dokumenty i zreferowany stan faktyczny sprawy możemy zdecydować, jakie dalsze działania warto podjąć.

Tego typu spotkanie nie zobowiązuje do podpisania żadnej umowy, natomiast pozwala zrozumieć sedno problemu prawnego i ujawnia sposoby jego rozwiązania.

Odwiedź i polub nas na FB: